Aktualności Muzeum Okręgowe

Wielkie otwarcie Domu Mikołaja Kopernika

23 czerwca, w godzinach 10:00 – 18:00, Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza  na wielkie otwarcie Domu Mikołaja Kopernika. W programie wydarzenia przewidziano oprowadzanie po nowej wystawie stałej, wykłady, spotkania oraz gry i zajęcia edukacyjne dla najmłodszych.

Przypomnijmy, że wskutek gruntownej rewitalizacji, która możliwa była dzięki funduszom pochodzącym z programu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, miejsce narodzin słynnego astronoma zmieniło się nie do poznania. Na gości czeka nowoczesna, multimedialna, interaktywna ekspozycja wykorzystująca najwspanialsze osiągnięcia współczesnego muzealnictwa: aplikację na smartfony, audioprzewodniki, kino 4D, hologramy czy projekcje rozgwieżdżonego nieba. Dzięki tym działaniom Dom Mikołaja Kopernika to już nie tylko muzeum poświęcone osobie wielkiego Polaka. To także opowieść o kosmosie, rozwoju nauki, dążeniu do wiedzy, odkryciach geograficznych oraz wielkich przełomach.

Wejście do Domu Mikołaja Kopernika odbywać się będzie w turach, w grupach maksymalnie 30-to osobowych, co 20 minut, od godziny 10:20.Bilety wstępu do nabycia (w cenie 10 złotych, na konkretną godzinę) we wszystkich kasach Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz online nahttps://bilety.muzeum.torun.pl.

Program otwarcia Domu Mikołaja Kopernika

(23 czerwca w godzinach 10:00 – 18:00)

10:00 – Oficjalne otwarcie Domu Mikołaja Kopernika przez dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu Marka Rubnikowicza 

11:00 – Oprowadzanie po nowej wystawie stałej w Domu Mikołaja Kopernika (Michał Kłosiński) 

11.00 – Toruń kupiecki środowiskiem rodzinnym Mikołaja Kopernika – spotkania rodzinne (Magdalena Białkowska) 

12:00 – Życie codzienne w kamienicy hanzeatyckiej w czasach Mikołaja Kopernika – wykład (Alicja Lubowicka) 

13:00 – Remont i modernizacja Domu Mikołaja Kopernika – wykład (Michał Kłosiński) 

13.00 – Toruń kupiecki środowiskiem rodzinnym Mikołaja Kopernika – spotkania rodzinne, (Magdalena Białkowska)

14:00 – Życie codzienne w kamienicy hanzeatyckiej w czasach Mikołaja Kopernika – wykład (Alicja Lubowicka)

15:00 – Oprowadzanie po nowej wystawie stałej w Domu Mikołaja Kopernika (Michał Kłosiński)