Bez kategorii

Rybacy nieszawscy – promocja książki

13 grudnia o 17.00 w Muzeum Etnograficznym odbędzie się spotkanie promocyjne poświęcone książce dr. Artura Trapszyca Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku. 
Bohaterami książki są Nieszawiacy – subkultura rybaków wiślanych, której nazwa pochodzi od Nieszawy, kujawskiego miasteczka położonego na 702 kilometrze rzeki między Toruniem a Włocławkiem. To grupa dotychczas słabo poznana i zaledwie wzmiankowana w polskiej literaturze etnologicznej stąd zamysł ukazania jej pełniejszego wizerunku. 
Autor jest doktorem etnologii, archeologiem, starszym kustoszem w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, kierownikiem Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych MET.
 
Książka do kupienia na www.etnomuzeum.pl/wydawnictwa
 
Kontakt do autora: dr Artur Trapszyc, Dział Rybołówstwa i Zajęć Wodnych, tel. 56/ 622 80 91 wewn. 27, e-mail: rybolowstwo@etnomuzeum.pl
 
Data: 13 grudnia 2017
Godzina: 17:00
Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Toruniu