Bez kategorii

Kościół WNMP w Toruniu

Zwraca uwagę swoją monumentalną i potężną bryłą górującą nad północną częścią Starego Miasta. Z Rynku Staromiejskiego najlepiej widoczne jest jego trójwieżyczkowe zwieńczenie prezbiterium. Kościół zgodnie z regułami żebraczego zakonu franciszkańskiego nie posiada głównej wieży, a jedynie trzy małe sygnaturki.
Kościół halowy o nowatorskiej architekturze, pochodzi z drugiej połowy XIV wieku, zbudowany na miejscu poprzednich, mniejszych. Jest jednym z trzech największych gotyckich kościołów miejskich w północnej Polsce (obok Kościoła Mariackiego w Gdańsku i Katedry Świętojańskiej  w Toruniu). Należy do najwybitniejszych osiągnięć tego typu budownictwa sakralnego w Polsce XIV wieku. Zwraca uwagę jego monumentalny gmach, gładki, surowy – pozbawiony szkarp, które zostały umieszczone wewnątrz.
Wymiary kościoła: długość: 66 m, szerokość naw: 25 m, wysokość naw i prezbiterium: 26,75 m.

We wnętrzu kościoła zwraca uwagę jego strzelistość potęgowana przez wąskie i wysokie okna z XIX-wiecznymi witrażami skomponowanymi na wzór gotyckich, filary międzynawowe i wewnętrzne szkarpy nawy południowej, tworzące jakby kaplice. Na wysokości około 27 metrów polichromowane sklepienia gwiaździste.

 Znajduje się mauzoleum królewny Anny Wazówny, protestanckiej siostry króla Zygmunta III Wazy, starościny w pobliskim Golubiu, ufundowane przez króla Władysława IV Wazę w 1636 roku.